Zajęcia edukacyjne w bibliotece „Co to jest numer ISBN?

Podczas dzisiejszych zajęć edukacyjnych w bibliotece uczniowie dowiedzieli się czym jest numer ISBN oraz jak można go uzyskać.

ISBN (ang. International Standard Book Number)
to Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki. Składa się z 13 cyfr i pozwala zidentyfikować wydawcę, tytuł oraz jego różne wydania.