TECHNIK MECHANIK

Zawód technik mechanik jest zawodem szerokoprofilowym. Duża rozmaitość zadań zawodowych, szeroki asortyment maszyn występujących w poszczególnych miejscach pracy, specyfika różnych procesów technologicznych i organizacyjnych sprawia, że kwalifikacje technika mechanika muszą być uniwersalne, takie, które umożliwią szybkie dostosowanie się do  sytuacji na rynku pracy. 

Zawód ten obejmuje swym zasięgiem takie zagadnienia jak: projektowanie, konstruowanie, wytwarzanie, budowę, eksploatację oraz naprawę maszyn, urządzeń i mechanizmów. W swojej pracy w pełni wykorzystuje współczesne technologie komputerowe. Zadaniem technika mechanika jest tworzenie wielofunkcyjnych produktów o złożonej budowie, z zastosowaniem najnowocześniejszych metod i technologii wytwarzania części maszyn. Dzisiaj jest to zawód nie do zastąpienia. Współczesny technik mechanik operuje zarówno komputerem, jak i obrabiarkami skrawającymi do metali, automatyką i elektroniką oraz metodami organizacji pracy. Umiejętności praktyczne uczniowie zdobywają w warsztatach szkolnych i w czasie praktyk u wybranych pracodawców z branży mechanicznej. Po ukończeniu szkoły można podjąć studia lub założyć własną firmę.

Absolwenci kierunku technik mechanik mogą znaleźć zatrudnienie w:

·         zakładach z branży lotniczej jako operator lub programista maszyn CNC,

·         w przemyśle maszynowym przy obsłudze maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz przy ich montażu,

·         przemyśle motoryzacyjnym,

·         na stanowiskach związanych z kontrolą jakości,

·         na stanowiskach związanych z konserwacją oraz remontem maszyn,

·         w firmach z branży spawalniczej.