Kontakt

Zespół Szkól w Szczuczynie
19-230 Szczuczyn, ul. Szczuki 1
tel: 086 272 50 12
fax: 086 273 52 86
e-mail: sekretariat@zsszczuczyn.pl
NIP: 7191010130