Samorząd Uczniowski

Przewodniczący:

                   Biedrzycka Monika – kl. III TL

Zastępca:

                    Staniszewski Piotr – kl. IV TL

Skarbnik:

                    Markowski Hubert – kl. II TPS

 

Członkowie:

klasa I TL 

skarbnik: Trojanowska Emilia
gospodarz: Marcińczyk Szymon
z-ca gospodarza: Laszczkowska Roksana

klasa I TPS  

Skarbnik: Szwalgin Dawid
Gospodarz : Wiśniewski Patryk
Z-ca gospodarza: Skowron Jakub

klasa II TL

Gospodarz: Chludzińska Nadia
Z-ca gospodarza: Piotrowicz Aleksandra
Skarbnik: Jankowska Klaudia

klasa II TPS

Skarbnik: Markowski Hubert
Zastępca przewodniczącego: Wołkowski Patryk
Przewodniczący: Andruszkiewicz Marcin

 

klasa III TL

Zastępca: Biedrzycka Monika
Skarbnik/ Sekretarz: Pukilowski Patryk
Przewodnicząca: Skrodzka Kamila

klasa III TPS

Zastępca przewodniczącego: Matysiewicz Bartosz
Skarbnik: Bukowski Kamil
Przewodniczący : Sutuła Jakub

klasa IV TL/TPS

Zastępca gospodarza: Rutkowski Krystian
gospodarz: Staniszewski Piotr
Sekretarz: Kotarski Kacper
Skarbnik: Purzyczko Piotr

klasa IV TL/TPS

Gospodarz : Zielińska Karolina
Skarbnik: Laszczkowska Wiktoria
Gospodarz : Żebrowski Jakub
Skarbnik: Wiśniewski Kacper

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół w Szczuczynie:  Pani Anna Kozikowska