Rada Rodziców

  1. Przewodniczący –  Jacek Wesołowski
  2. Członek – Komosińska Wioleta
  3. Członek – Sobieszczak Emilia

Wpłat na Radę Rodziców można dokonać bezpośrednio na konto bankowe nr 37 1020 1332 0000 1002 0037 6277, w kasie szkoły lub u wychowawców poszczególnych klas.