Rada Rodziców

  1. Przewodniczący–  Jacek Wesołowski
  2. Zastępca przewodniczącego– Andrzej Orłowski
  3. Skarbnik– Maria Wiśniewska
  4. Sekretarz– Wioletta Czajko

Wpłat na Radę Rodziców można dokonać bezpośrednio na konto bankowe nr 37 1020 1332 0000 1002 0037 6277, w kasie szkoły lub u wychowawców poszczególnych klas.