Oferta dla szkół podstawowych

Oferta rok szkolny 2022/2023

Nazwa szkoły

Profile kształcenia i zawody

Liczba oddziałów

Liczba miejsc

Okres nauki

Liceum Ogólnokształcące

Rozszerzenia przedmiotów: język angielski, matematyka oraz dwóch przedmiotów do wyboru z grupy: geografia, wos, historia, biologia, chemia, fizyka, zgodnie z zainteresowaniami uczniów.

1

30

4

Technikum

Technik pojazdów samochodowych

1

30

5

Technik logistyk

1

30

5

Technik mechanik

1

30

5

Technik elektryk

1

30

5

Branżowa Szkoła 


I Stopnia

Mechanik pojazdów samochodowych

1

30

3

Ślusarz / Dekarz

1

30

3

Mechanik monter maszyn i urządzeń

1

30

3

Operator obrabiarek skrawających

1

30

3