Erasmus+

Uczestniczymy w programie ERASMUS+

ERASMUS+ to ogromna szansa dla każdego uczestnika. Program daje szansę na podróżowanie, zdobycie nowych znajomości, poznawanie kultury i tradycji w krajach partnerskich, ćwiczenie języków obcych, nawiązania możliwości na europejską współpracę.

Głównym założeniem programu ERASMUS+ jest stworzenie uczniom możliwość zaistnienia na rynku pracy po zakończeniu nauki szkolnej. Jest to program, który wspiera kształcenie zawodowe uczniów.

ERASMUS + PRZYCZYNIA SIĘ DO:

 • poszerzenia wiedzy o Europie i silniejszego poczucia przynależności do Europy,
 • rozwoju umiejętności językowych,
 • uzyskania większego doświadczenia na rynku pracy przez doświadczenia oraz wiedzę zdobyte w innych krajach na całym świecie,
 • wzrostu pewności siebie,
 • poznania innej kultury,
 • większej otwartości i tolerancji dla ludzi z innej kultury,
 • poznania codziennego życia i pracy w innych krajach,
 • zwiększenia swobody komunikowania się w języku obcym,
 • nawiązania międzynarodowych kontaktów zawodowych,
 • gotowości do mobilności edukacyjnych,
 • zdobycia certyfikatu Europass poświadczającego uzyskane kwalifikacje.