Kadra pedagogiczna

Kadra kierownicza:

Dyrektor: mgr Łukasz Kowalski
Wicedyrektor: mgr Anna Kozikowska

Psycholog/Pedagog szkolny:

Psycholog: mgr Paulina Grabińska
Pedagog: mgr Agnieszka Ostrowska

Kadra nauczycielska:

Matematyka: mgr Krystyna Chyc
Matematyka: mgr Katarzyna Czyżewska
Fizyka: mgr Marta Niecikowska
Język niemiecki: mgr Agnieszka Gardocka
Język angielski: mgr Katarzyna Kurzątkowska
Język angielski zawodowy: mgr Katarzyna Kurzątkowska
Język angielski zawodowy: mgr Łukasz Kowalski
Język polski: mgr Katarzyna Romanowska
Plastyka: mgr Katarzyna Romanowska
Wiedza o społeczeństwie: mgr Katarzyna Romanowska
Wiedza o społeczeństwie: mgr Jacek Kowalewski
Historia: mgr Jacek Kowalewski
Historia i teraźniejszość: mgr Jacek Kowalewski
Geografia: mgr Anna Kozikowska
Chemia: mgr Anna Kozikowska
Biologia: mgr Anna Zyskowska
Religia/etyka: ks. mgr Grzegorz Kosiorek
Wychowanie fizyczne: mgr Janusz Wróblewski
Edukacja dla bezpieczeństwa: mgr Janusz Wróblewski
Bezpieczeństwo i higiena pracy: mgr Janusz Wróblewski
Informatyka: mgr inż. Artur Wysocki
Biznes i zarządzanie: mgr inż. Artur Wysocki
Podstawy przedsiębiorczości: mgr inż. Artur Wysocki
Biblioteka: mgr inż. Artur Wysocki
Przedmioty samochodowe: mgr inż. Jerzy Zyskowski
Przedmioty samochodowe: mgr Marek Konopka
Przedmioty samochodowe: mgr Krzysztof Jabłoński
Przedmioty samochodowe: mgr Paweł Wykowski
Przedmioty logistyczne: mgr Paweł Wykowski
Przedmioty logistyczne: mgr Krzysztof Szleszyński