Kadra pedagogiczna

Kadra kierownicza:

Dyrektor: mgr Łukasz Kowalski
Wicedyrektor: mgr Anna Kozikowska

Psycholog/Pedagog szkolny:

Psycholog: mgr Paulina Grabińska
Pedagog: mgr Agnieszka Ostrowska

Kadra nauczycielska:

mgr Agnieszka Gardocka język niemiecki
mgr Krzysztof Jabłoński przedmioty zawodowe samochodowe
mgr Marek Konopka przedmioty zawodowe samochodowe
ks. mgr Grzegorz Kosiorek religia/etyka
mgr Jacek Kowalewski historia
historia i teraźniejszość
wiedza o społeczeństwie
mgr Łukasz Kowalski język angielski
język angielski zawodowy
mgr Anna Kozikowska geografia
chemia
mgr Ewa Kurzątkowska matematyka
fizyka
mgr Katarzyna Kurzątkowska język angielski
język angielski zawodowy
mgr Katarzyna Romanowska język polski
wiedza o społeczeństwie
plastyka
mgr inż. Krzysztof Szleszyński przedmioty logistyczne zawodowe
mgr Janusz Wróblewski wychowanie fizyczne
edukacja dla bezpieczeństwa
bezpieczeństwo i higiena pracy
mgr Paweł Wykowski przedmioty zawodowe samochodowe
przedmioty zawodowe logistyczne
mgr inż. Artur Wysocki informatyka
podstawy przedsiębiorczości
biznes i zarządzanie
biblioteka
mgr Anna Zyskowska biologia
mgr inż. Jerzy Zyskowski przedmioty zawodowe samochodowe