Kadra pedagogiczna

Nauczyciele

Dyrektor

mgr Łukasz  Kowalski

Kadra pedagogiczna

Język polski
Wiedza o kulturze
Historia
Historia i społeczeństwo
Wiedza o społeczeństwie
mgr Katarzyna Romanowska
Religia/etyka  ks. mgr Marcin Ołtarzewski
Język angielski mgr Łukasz Kowalski
Język angielski mgr Katarzyna Kurzątkowska 
Psycholog/Pedagog mgr Paulina Grabińska 
Język niemiecki mgr Agnieszka Gardocka
Matematyka
Fizyka
mgr Ewa Kurzątkowska
Biologia
Chemia
Geografia
mgr Anna Kozikowska
Informatyka mgr inż. Artur Wysocki
Historia mgr Jacek Kowalewski
Wychowanie fizyczne
Edukacja dla bezpieczeństwa
Podstawy przedsiębiorczości
Bezpieczeństwo i higiena pracy
mgr Janusz Wróblewski
Przedmioty zawodowe mechaniczne mgr Krzysztof Jabłoński
mgr inż. Jerzy Zyskowski
mgr Marek Konopka
mgr Krzysztof Szleszyński
Przedmioty zawodowe logistyczne mgr Krzysztof Szleszyński
mgr Ewa Kurzątkowska