Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy

Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy
nr RPPD.03.03.01-20-0218/19 dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Białystok 2020
Białystok 2021:
Białystok 2022:
podnośnik hydrauliczny:
pracownia językowa:
stacja klimatyzacji:
Szkolenie rajdowe 2020:
wyposażenie:
Druk 3D: