NPRCz 2.0

Sprawozdanie z realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w Technikum w Szczuczynie

Podstawowym celem programu jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy oraz rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Udało nam się zorganizować wiele wydarzeń, akcji i projektów promujących czytelnictwo. Projekt jest realizowany od października 2023r. do grudnia 2023 r. Środki pozyskane z NPRCz 2.0 to 4000zł + 1000zł wkładu własnego.

1. Zakupiono łącznie 124 nowości czytelniczych do biblioteki szkolnej. Zostały one wprowadzone na stan biblioteki, są chętnie wypożyczane przez uczniów szkoły.

2. Zakupiono elementy wysposażenia biblioteki: 10 sztuk rolet okiennych i fotel bibliotekarza.

3. W ramach realizacji zadań promujących czytelnictwo zakupiono książki, komiksy i mangi na nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach.

Nowości 1 Nowości 2
Nowości 3 Nowości 2

W ramach programu NPRCz 2.0 zaplanowano i zrealizowano następujące działania:

1. Zasięgnieto opinii Biblioteki Centrium Kultury w Szczuczynie, rodziców i samorządu szkolnego przy zakupie książek
W pierwszej kolejności realizacji programu była diagnoza środowiska i konsultacje w zakresie zainteresowań i potrzeb czytelniczych. Została udostępniona w bibliotece skrzynka, do której uczniowie mieli możliwość wrzucania swoich propozycji tytułów czytelniczych do zakupu. Istotne były również wypowiedzi czytelników na temat własnych zainteresowań podczas rozmów indywidualnych w bibliotece. Ponadto samorząd uczniowski wystosował własną listę proponowanych nowości czytelniczych do zakupu. Powstałą listę proponowanych książek przedstawiono Radzie Rodziców, którzy ją zaakceptowali.

Skrzynka na propozycje czytelnicze

2. Podjęto współpracę z Biblioteką Centrum Kultury w Szczuczynie

Podczas spotkania poinformowano bibliotekarzy BCK o uczestnictwie szkoły w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa. Otrzymaliśmy listę rekomendowanych nowości czytelniczych przez Bibliotekę Centrum Kultury w Szczuczynie. Podjęto współpracę polegającą na wspólnej promocji przedsięwzięń w obu placówkach. W Ramach współpracy uczniowie zwiedzali wystawy, próbowali swoich sił w konkursach i uczestniczyli w lekcjach bibliotecznych prowadzonych przez Dyrektora biblioteki.

Lekcja biblioteczna w bck Lekcja biblioteczna w bck 2 Konkurs w BCK Konkurs w BCK 2

3. Uwzględniono tematykę wpływu czytania na rozwój młodzieży podczas spotkań z rodzicami

Rodzice zostali poinformowani o udziale szkoły w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Oraz dowiedzieli się o wpływie czytania na rozwój młodzieży. Zostały również przedstawione statystki wypożyczeń z biblioteki szkolnej. Dodatkowo poinformowano rodziców o ukończonych pracach remontowych w pomieszczeniu bibliotecznym.

Remont biblioteki Remont biblioteki 2

4. Zorganizowano w ciągu roku szkolnego wydarzenia promujące czytelnictwo z udziałem uczniów:

Konkurs na najpiękniejszą zakładkę do książki. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czyetlnictwa 2.0 uczniowie szkoły ZS Szczuczyn tworzyli dowolną metodą autorskie zakładki do książki. Celem konkursu było rozbudzenie zainteresowań czytelniczych, rozwinięcie świadomości poszanowania książki, kształtowanie poczucia estetyki, doskonalenia kreatywności dzieci i młodzieży. Podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej zwyciężcom zostały uroczyście wręczone dyplomy i nagrody w postaci książek.

Konkurs zakładka wręczenie nagród konkurs zakładka

Konkurs pod tytułem "Oceń książkę". W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czyetlnictwa 2.0 uczniowie szkoły ZS Szczuczyn napisali własne recenzję ulubionego utworu literackiego. Celem konkursu było rozbudzenie zainteresowań czytelniczych, popularyzowanie twórczości literackiej, propagowanie idei czytania, promocja czytelnictwa literatury pięknej wśród młodzieży, pobudzenie kreatywności młodzieży. Podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej zwyciężcom zostały uroczyście wręczone dyplomy i nagrody w postaci książek.

Konkurs recenzja. Wręczenie nagród konkurs recenzja.

Powstały utworzone przez uczniów gazetki promujące czytelnictwo.

Gazetka.

Zostało utworzone kółko biblioteczne. Pdczas zajęć kółka uczniowie: poznają nowe technologie takie jak VR, modelują i drukują w technologi trójwymiarowej 3D, uczą się jak dbać o książki, słuchają audiobooków, Oraz to co najbardziej lubią - czytają.

Kółko biblioteczne. Kółko biblioteczne 2.
Kółko biblioteczne 3. Kółko biblioteczne 4.

Webiarnium" "Young Adult" uczniowie uczestniczyli w wykładzie online o ich ulubionej tematyce książek. Uczniowie poznali wiele nowych tytułów godnych przeczytania.

webinarium Young Adult

"Odbył się Kiermasz książek używanych i podręczników. Projekt edukacyjny mający na celu umożliwić uczniom łatwą wymianę i pozyskanie interesujących używanych pozycji czytelniczych lub podręczników.

kiermasz książek używanych i podręczników kiermasz 25. Zrealizowano projekty edukacyjne z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej:

Udział w IV Międzynarodowej edycji VIII Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w czytaniu na przerwie "Przerwa na czytanie". Akcja odbyłą się już po raz 8 i jej celem jest w głównej mierze pokazanie uczniom, że czytanie jest fajne, może być zabawą i sprawiać przyjemność.

Obchodzenie Światowego Dzia Książki i Praw Autorskich. Jest to doroczne święto organizowane przez UNESCO w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich. Podczas tego wydarzenia uczniowie dowiedzieli się jak dbać o książki. Uczniowie uczyli się z wykorzystaniem książek bibliotecznych jak przygotować okładkę książki.

Dzień książki 1 Dzień książki 2

Uczestnictwo w webianrium "Co to jest numer ISBN?" uczniowie uczestniczyli w zajęciach bibliotecznych opowidającym o numerze ISBN. Uczniowie dowiedzieli się że ten numer składa się z 13 cyfr, można po nim zidentyfikować wydawcę, tytuł oraz jego różne wydania. Uczonie odczytywali numery na przykładowych książkach z biblioteki szkolnej.

webinarium isbn webinarium isbn 2

6. Dostosowano organizację pracy biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów, w szczególności umożliwono im wypożyczanie książek również na okres ferii zimowych i wakacji.

Godziny otwarcia biblioteki są dostosowane do potrzeb uczniów, mają możliwość wupożyczanioa książek na przerwach oraz po lekcjach. Uczniownie ponadto mogą wypożyczyć książki na okres przerw świątecznych, ferii zimowych i wakacyjnych.

7. Uwzględnienie potrzeb uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek.

Przy zakupie książek uwzględniono potrzeby uczniów niepełnosprawnych. Zakupiono nowości w formie książek z dużą czcionką, obrazkowych komiksów, książek napisanych prostym językiem. Uzupełniono księgozbiór o książki o tematyce terapeutycznej i samorozwoju.