TECHNIK ELEKTRYK

Zawód technik elektryk, to zawód przyszłości, dający wiele wyzwań i możliwości samorealizacji. W czasach, gdy bez prądu praktycznie nie da się ani żyć, ani pracować, ten zawód jest absolutnie nieoceniony.

Osoba posiadająca kwalifikacje przypisane do zawodu technik elektryk wyposażona jest w aktualną wiedzę i umiejętności zawodowe, ale także świadomość i potrzebę ciągłego doskonalenia się i pozyskiwania nowych uprawnień. Praca technika elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ czynności przez niego wykonywane zapewniają bezpieczeństwo osobom korzystającym z instalacji elektroenergetycznych lub maszyn i urządzeń elektrycznych. Jego istotą jest wykonywanie prac związanych z montowaniem instalacji, urządzeń elektrycznych i podzespołów oraz diagnozowanie uszkodzeń i wykonywanie napraw urządzeń i maszyn elektrycznych. W zawodzie technika elektryka dominuje praca zespołowa, związana z intensywnymi i częstymi kontaktami ze współpracownikami. Wykonywanie obowiązków służbowych wiążę się często z wyjazdami poza stałe miejsce zamieszkania. Technik elektryk jest zawodem o dużym zapotrzebowaniu na rynku pracy.

Po zdobyciu zawodu technika elektryka, możesz starać się o zatrudnienie w:

·         przemyśle (oświetlenie, silniki, instalacje, itp.),

·         usługach – w warsztatach naprawczych urządzeń elektronicznych, serwisach, na stanowiskach:

– konserwatorów urządzeń i sprzętu elektrycznego,

  przy montażu, konserwacji,

– w warsztatach samochodowych,

– przy obsłudze urządzeń i sieci elektroenergetycznych,

  elektryk dyżurny,

  kierownik ds. gospodarki elektroenergetycznej,

·         budownictwie – przy kładzeniu nowych instalacji,

·         pogotowiu energetycznym,

·         zakładach pracy, gdzie sieć elektryczna musi być pod ciągłym nadzorem.