Spotkanie dotyczące projektu „Programowanie i obsługa druku 3D”

🇵🇱🇪🇺W dzisiejszym dniu, tj. 07 września 2021 r., w Zespole Szkół w Szczuczynie odbyło się spotkanie w ramach realizacji kolejnego projektu unijnego🇪🇺🇵🇱. Projektu, który jest realizowany wspólnie z Powiatem Grajewskim oraz firmą Syntea, a mianowicie „ Nowa ranga kształcenia zawodowego w powiecie grajewskim”
Gościliśmy Panią Marlenę Mazik – koordynatora projektu z ramienia firmy Syntea oraz Pana Radosława Panasa – prezesa zarządu fundacji VCC.
Pani Marlena oraz Pan Radosław przedstawili zakres szkoleń, w których wezmą udział nasi uczniowie, gdzie jednym z nich jest „Programowanie i obsługa druku 3D”.
Wszystkie szkolenia zakończą się egzaminami państwowymi, gdzie uczestnicy otrzymają międzynarodowe certyfikaty honorowane na terenie całej Unii Europejskiej.
Co więcej, warto wpsomnieć, że dzięki kolejnemu projektowi unijnemu, który nasza szkoła realizuje wraz z Fundacją Science Point Białystok tj. „Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy”, placówka w Szczuczynie zostanie doposażona👍 w Drukarkę 3D oraz Skaner 3D o wartości 35000 PLN👍
Jest to futurystyczne zaplecze dydaktyczne, z którego na co dzień będą korzystali nasi uczniowie.