Nowa Pracownia Językowa w Zespole Szkół w Szczuczynie

W ramach współpracy z Powiatem Grajewskim oraz instytucją Syntea w ramach projektu unijnego „Nowa ranga kształcenia zawodowego w powiecie grajewskim” w naszej szkole powstała kolejna profesjonalna, multimedialna pracownia do nauki języków obcych.
24-stanowiskowa sala wraz z „językowym”wyposażeniem podnosi umiejętności naszych uczniów.