Wtorek, 30 listopada 2021
Imieniny: Andrzeja, Justyny

licznik odwiedzin: 2457429

Oferta dla gimnazjalistów

Oferta rok szkolny 2019/2020


Nazwa szkoły

Profile kształcenia i zawody

Liczba oddziałów

Liczba miejsc

Okres nauki

Liceum Ogólnokształcące

Rozszerzenia przedmiotów: język angielski, matematyka oraz dwóch przedmiotów do wyboru z grupy: geografia, wos, historia, biologia, chemia, fizyka, zgodnie z zainteresowaniami uczniów.

1

30

3

Technikum

Technik pojazdów samochodowych

1

30

4

Technik logistyk

1

30

4

Technik mechanik

1

30

4

Technik elektryk

1

30

4

Branżowa Szkoła
I Stopnia

Mechanik pojazdów samochodowych

1

30

3

Ślusarz / Dekarz

1

30

3

Mechanik monter maszyn i urządzeń

1

30

3

Operator obrabiarek skrawających

1

30

3


Zespół Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie
 proponuje w kolejnym roku szkolnym 
atrakcyjne kierunki kształcenia w zawodach:

Technik logistyk

Specjalność ta, to jedyne w swoim rodzaju połączenie wiedzy technicznej i ekonomicznej. Zawód technika logistyka daje możliwość opanowania wiedzy i umiejętności potrzebnych w procesie planowania, realizowani i kontrolowania sprawnego i efektywnego przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiednich informacji z punktu pochodzenia produkcji do miejsc ich konsumpcji - w celu zaspokojenia wymagań klienta.

Technik logistyk to kierunek polecany młodzieży przedsiębiorczej i kreatywnej,
z wyobraźnią i zdolnościami planowania oraz organizowania wielkich przedsięwzięć.
 Technik logistyk potrafi sprawnie zarządzać transportem, przeprowadzać akcje ewakuacyjne w sytuacjach kryzysowych, dbać o zaopatrzenie wojska czy policji.

ABSOLWENT SZKOŁY MOŻE PODJĄĆ PRACĘ NA STANOWISKACH:

- specjalisty ds. sprzedaży i prognozowania popytu;
- specjalisty ds. planowania zakupów;
- specjalisty ds. handlu elektronicznego;
- specjalisty ds. logistyki miejskich usług infrastrukturalnych;
- specjalisty ds. systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję;
- specjalisty ds. gospodarki odpadami;
- specjalisty ds. planowania produkcji i zapasów;
- specjalisty ds. gospodarki materiałowej;
- specjalisty ds. pakowania i opakowań;
- specjalisty ds. transportu wewnętrznego;
- operatora zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie logistyczne;

Zdolności logistyczne wykorzystasz
 prowadząc własną działalność gospodarczą bez względu na branże.

Technik pojazdów samochodowych

to kierunek związany z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych wyposażonych w elektronikę i nowoczesne technologie. Prawo jazdy kategorii B w programie nauczania. Dodatkowo umożliwiamy zdobycie prawa jazdy kategorii C

to kierunek związany z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych wyposażonych w elektronikę i nowoczesne technologie. Prawo jazdy kategorii B w programie nauczania. Dodatkowo umożliwiamy zdobycie prawa jazdy kategorii C.

 Technik mechanik

 jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację pod koniec okresu kształcenia, zgodnie z potrzebami regionalnego rynku pracy i zainteresowaniami uczniów.  Zdobyta w szkole wiedza podstawowa umożliwi szybkie dostosowanie się do zmieniającej się sytuacji na ryku pracy.

Technik elektryk


to kierunek związany z projektowaniem instalacji i sieci elektrycznych, montażem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczną; instalowaniem i uruchamianiem maszyn i urządzeń elektrycznych, wykonywaniem przeglądów technicznych, konserwacją oraz naprawą instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych; wykonywaniem przeglądów technicznych, konserwacją oraz naprawą linii napowietrznych i kablowych; przeprowadzaniem konserwacji oraz napraw układów automatyki; wykonywaniem pomiarów, prób po montażu i naprawie instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz dokonywaniem oceny ich stanu technicznego.

Branżowa Szkoła I Stopnia

Mechanik pojazdów samochodowych

W zawodzie mechanik pojazdów samochodowych będziesz przygotowany do:
    –  weryfikacji stanu technicznego pojazdów i zespołów,
    –  wykonywania napraw pojazdów samochodowych,
    –  obsługi i kierowania pojazdami samochodowymi,
    –  dodatkowo umożliwiamy zdobycie prawa jazdy kategorii C.

Ślusarz

W zawodzie ślusarz będziesz przygotowany do:

 • posługiwania się dokumentacją techniczną,
 • wykonywania operacji obróbki ślusarskiej: mechanicznej i ręcznej,
 • weryfikacji stanu technicznego i napraw maszyn i urządzeń,
 • wykorzystania technik komputerowych w praktyce warsztatowej,
 • dodatkowo umożliwiamy zdobycie uprawnień spawalniczych.

Mechanik - monter maszyn i urządzeń

W zawodzie mechanik - monter maszyn i urządzeń będziesz przygotowany do:

 • posługiwania się dokumentacją techniczną,
 • weryfikacji stanu technicznego maszyn i urządzeń,
 • wykonywania operacji obróbki montażowo - demontażowych maszyn i urządzeń,
 • wykorzystania technik komputerowych w praktyce warsztatowej,
 • dodatkowo umożliwiamy zdobycie uprawnień spawalniczych.

Operator obrabiarek skrawających

W zawodzie operator obrabiarek skrawających będziesz przygotowany do:

 • organizowania pracy na swoim stanowisku,
 • uruchamiania i obsługiwania obrabiarek skrawających uniwersalnych i sterowanych numerycznie,
 • realizowania procesu technologicznego obróbki skrawaniem i obróbki ręcznej,
 • wykonywania czynności związanych z konserwacja obrabiarek i oprzyrządowania,
 • posługiwania się dokumentacją techniczną,
 • dodatkowo umożliwiamy zdobycie uprawnień spawalniczych.

  Dekarz
  W zawodzie dekarz będziesz przygotowany do wykonywaniu pokryć dachowych, konserwacji, naprawy oraz montażu urządzeń służących do odprowadzenia
   wody z powierzchni dachów.


 

Zespół Szkól w Szczuczynie
19-230 Szczuczyn, ul. Szczuki 1
tel: 086 272 50 12, fax: 086 273 52 86
e-mail: zswszczuczynie@op.pl