Sobota, 6 marca 2021
Imieniny: Róży, Wiktorii

licznik odwiedzin: 2331268

Rok 2018

Jasełka 2018

W dniu 21 grudnia 2018 roku uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem p. Łukasza Kowalskiego przygotowali część artystyczną z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Święto Niepodległości

W dniu 13 listopada 2018 roku odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości. Część artystyczną  pod kierunkiem p. Katarzyny Romanowskiej przygotowali uczniowie naszej szkoły.Narodowe Czytanie 2018

W dniu 26 października nasza szkoła dołączyła do akcji Narodowego Czytania 2018.  Czytano fragmenty „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. Akcję w naszej szkole zorganizowała p. Katarzyna Romanowska.Dzień Edukacji Narodowej

W dniu 13 października 2018 roku odbyły się w naszej szkole uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej. Część artystyczną przygotowali uczniowie pod kierunkiem p. Janusza Wróblewskiego.Lekcja wychowawcza w Gimnazjum

Dziękujemy Ks. Marcinowi za organizację wspaniałej lekcji wychowawczej. Mamy nadzieję, że nasza młodzież wyniosła z niej bardzo dużo.Wycieczka do BCK w Szczuczynie

W dniu 27 września uczniowie klasy I Technikum zwiedzali wystawę „Od zesłańca do Marszałka“ poświęconą Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu zorganizowaną w BCK w Szczuczynie. Wstępem do zwiedzania była prezentacja multimedialna poświęcona życiu i dokonaniom Wielkiego Polaka.
Śladami Bohaterów w walce o Niepodległą

Nasza szkoła wzięła udział w projekcie edukacyjnym „Śladami Bohaterów w walce o Niepodległą”zorganizowanym przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z siedzibą w Białymstoku.

Projekt składa się z czterech etapów: spotkań edukacyjnych z uczniami, wyjazdu edukacyjnego na Litwę, Łotwę i Białoruś, pracy grupowej uczniów oraz podsumowania projektu. 4 września 2018 r. uczniowie wytypowani z naszej szkoły Hubert Strzałko i Filip Waszkiewicz przed wyjazdem edukacyjnym wysłuchali wykładów wygłoszonych przez pracowników Oddziału IPN w Białymstoku.

W dniach 17-22 września 2018 r. uczestniczyli w wyjeździe edukacyjnym na Litwę, Łotwę i Białoruś. Zwiedzili m. in. Wilno, Dyneburg, Mińsk, Nowogródek i Grodno. Odwiedzając liczne cmentarze poprzez zapalenie zniczy i składanie kwiatów uczcili pamięć żołnierzy poległych w latach 1914-1921. Młodzież  uczestniczyła również w spotkaniu z dyrektorem szkoły polskiej w Wołkowysku.

22 października 2018 r. w siedzibie Oddziału IPN w Białymstoku uczniowie wezmą udział w spotkaniu podsumowującym projekt, podczas którego przedstawią wyniki pracy swojej grupy związanej z tematyką odzyskania Niepodległości.

Zapraszamy do galerii – Śladami Bohaterów
Z wizytą u przedszkolaków

20 września obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Przedszkolaków. Z tej okazji nasze uczennice odwiedziły przedszkolaków w Szczuczynie i przekazały od pracowników i uczniów szkoły życzenia i drobne upominki. „Kiedy się śmieje dziecko, śmieje się cały świat” – i tak było podczas odwiedzin.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

W dniu 3 września 2018 roku odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019. Pani dyrektor Anna Jagusz powitała uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Przedstawiła również główne kierunki pracy szkoły w bieżącym roku szkolnym. Następnie odbyły się spotkania z wychowawcami poszczególnych klas.

II Zjazd Absolwentów

logo_ZS_cieniowane_CMYK1

 Zespół Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie  
           19-230 Szczuczyn; ul. Szczuki 1 
          tel.: 86 272 5012   fax.: 86 273 5286

 

Komitet Organizacyjny inicjujący Zjazd Absolwentów Sympatyków 
Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie 
Zaprasza na II Zjazd Absolwentów 
wszystkich absolwentów, nauczycieli, pracowników 
i sympatyków Naszej Szkoły

 

Termin zjazdu: 20 październik 2018r. 

Opłata zjazdowa: 50 zł 
Udział w balu absolwentów: 100 zł

 Harmonogram Zjazdu:

·    Msza św. w Kościele Imienia N.M.P. w Szczuczynie w intencji uczestników Zjazdu - 12:00

·    Spotkanie w szkole (potwierdzenie uczestnictwa. Część artystyczna, zwiedzanie szkoły) – 13:00

    ·    Bal absolwenta ( Restauracja „Birawit” ul. Łomżyńska 25, 19 -230 Szczuczyn, istnieje również możliwość rezerwacji noclegu) – 19:00 

 Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby blisko związane z naszą szkołą do wzięcia udziału w organizowanym Zjeździe, który dla nas wszystkich będzie niezwykłym wydarzeniem. Udział w Zjeździe osób towarzyszących mile widziany.  

Wpłaty przyjmujemy do dn. 10 października 2018r. w sekretariacie szkoły lub przelewem na konto: 

51 1020 1332 0000 1202 0706 1361        tytułem wpłaty: zjazd, imię i nazwisko 

Prosimy o poinformowanie o II Zjeździe Absolwentów koleżanki i kolegów. 
 Informacje o Zjeździe dostępne są w sekretariacie Szkoły nr Tel. 86 272 50 12, na naszym profilu na facebook oraz na stronie internetowej Szkoły.
 

Komitet Organizacyjny


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – monitoring

Szczuczyn, dn. 25.05.2018 r.

Administrator Danych Osobowych 
Zespół Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie 
ul. Szczuki 1 
19-230 Szczuczyn

                                                                                                             

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – monitoring


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1. Administratorem systemu monitoringu jest Zespół Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie, ul. Szczuki 1, 19-230 Szczuczyn reprezentowany przez Dyrektora.

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień z inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie można się skontaktować pod adresem e-mail: zswszczuczynie@op.pl, tel. 086 272 50 12.

3. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.

4. Podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora związany z zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia.

5.  Kamery zainstalowane są na parterze, piętrach szkoły, w szatniach, korytarzu prowadzącym na halę sportową i wokół szkoły a także w warsztatach mechanicznych.

6.  Monitoring nie będzie ingerował w prywatność pracownika i nie będzie służył kontroli jakości pracy pracownika.

7.  Zapisy z monitoringu  przechowywane są do 30 dni.

8.  Dostęp do danych posiadają upoważnieni pracownicy, w przypadku naruszenia bezpieczeństwa i porządku publicznego osób  i mienia, w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia materiału dowodowego dane będą przekazywane organom ścigania i wymiarowi sprawiedliwości.

9.  Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.

10. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Szczuczyn, dn. 25.05.2018 r.         Dyrektor Anna Jagusz

 


Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

W dniu 22 czerwca 2018 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018. Uczniowie osiągający wysokie wyniki w nauce oraz uczniowie zaangażowani w życie szkoły otrzymali nagrody ufundowane przez Radę Rodziców. Uczniowie odbywający praktyki zawodowe w Pradze  i w Wilnie otrzymali certyfikaty potwierdzające odbyte staże. Następnie odbyły się spotkania klasowe.

Bezpieczne Wakacje 2018

W roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła przystąpiła po raz kolejny  
do ogólnopolskiej akcji  “
Bezpieczne wakacje”.

2_2018_pr

Celem ogólnopolskiej akcji Bezpieczne Wakacje 
jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych.

Więcej informacji - http://www.BezpieczneWakacje.pl  

              WAŻNE TELEFONY 3_2018_pr 
112 
- Europejski Numer Alarmowy 
Pogotowie Ratunkowe - 999 
Straż Pożarna - 998 
Policja - 997

Telefony ratunkowe -  
nad wodą: WOPR - 601 100 100  
w górach: TOPR - 601 100 300 / 18 20 63 444  

GOPR - 985 / 601 100 300 
  Grupy GOPR: 
Beskidzka
 - 33 82 96 900  
Bieszczadzka - 13 46 32 204  
Jurajska - 34 31 52 000  
Karkonoska - 75 75 24 734  
Krynicka - 18 47 77 444  
Podhalańska - 18 26 76 880  
Wałbrzysko-Kłodzka - 74 84 23 414 
System Zastrzegania Kart Płatniczych  828 828 828

Pamietaj ustaw ICE FON w swojej komórce.

Poradnik bezpiecznego wypoczynku  – informacje, istotne dla rodziców i opiekunów,  
dotyczące przygotowań do wyjazdów na letni wypoczynek (poradnik przygotowany przez MEN)


Dzień Otwarty

W dniu 17 maja 2018 roku odbył się w naszej szkole  Dzień Otwarty. Przygotowano  wiele ciekawych atrakcji dla gimnazjalistów. W programie między innymi prezentacja kierunków kształcenia oraz możliwości odbywania staży zagranicznych przez uczniów naszej szkoły, zajęcia przedmiotowe, zajęcia warsztatowe, zajęcia sportowe. Zapraszamy do galerii – Dzień Otwarty.Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych

W dniu 27 kwietnia 2018 roku uczniowie klas maturalnych otrzymali świadectwa ukończenia szkoły. Po uroczystym apelu, klasa IV Technikum przyłączyła się do corocznej akcji sadzenia drzew wokół szkoły, sadząc swoje drzewko.

Absolwentom życzymy wszystkiego dobrego, powodzenia na egzaminach maturalnych i zawodowych.

English Master -2018

W dniu 23 kwietnia 2018 r. w  Zespole Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie odbyła się X edycja konkursu z języka angielskiego dla gimnazjalistów „English Master” pod patronatem Starosty Grajewskiego. Uczniowie w 2 – osobowych zespołach rozwiązywali test leksykalno – gramatyczny i wykazywali się znajomością z wiedzy o krajach anglojęzycznych z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. 

W konkursie wzięło udział 5 szkół:

1.        Zespół Szkół nr 2 w Grajewie 
2.        Publiczne Gimnazjum w Szczuczynie 
3.        Szkoła Podstawowa nr 4 w Grajewie 
4.        Gimnazjum w Wąsoszu 
5.        Zespół Szkół nr 1 w Grajewie

Klasyfikacja końcowa konkursu:

I miejsce: Publiczne Gimnazjum w Szczuczynie 
II miejsce: Zespół Szkół nr 1 w Grajewie 
III miejsce: Zespół Szkół nr 2 w Grajewie

Puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe zostały wręczone przez Starostę Grajewskiego – Pana Zygmunta Kruszyńskiego, Prezesa Banku Spółdzielczego w Szczuczynie – Pana Mirosława Rainko oraz dyrektora szkoły.

Dyrektor Zespołu Szkół w Szczuczynie dziękuje sponsorom za pomoc w zakupie nagród i przygotowaniu poczęstunku dla uczestników konkursu. Dziękujemy Staroście Grajewskiemu – Panu Zygmuntowi Kruszyńskiemu, Dyrektorowi Banku Spółdzielczego w Szczuczynie – Panu Mirosławowi Rainko oraz wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego konkursu.

Gimnazjalistom życzymy dalszych sukcesów, a opiekunom – satysfakcji z wykonywanej pracy.Wyjazd do Wilna z programu ERASMUS+

9 kwietnia 2018 roku kolejna grupa uczniów wyjechała na praktyki do Wilna w ramach projektu ERASMUS+. Zdobędą nie tylko kolejne umiejętności zawodowe, ale również czeka ich wiele atrakcji. 
Zapraszamy – informacje i galeria – Eurotechnik Turniej Wiedzy Pożarniczej

W dniu 28 marca 2018 roku odbyły się w Grajewie powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej  “Młodzież zapobiega pożarom”. Naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie:

1. Hubert Strzałko – klasa I Technikum

2. Martin Wesołowski – klasa I Technikum

MIĘDZYNARODOWE TARGI TRANSPORTU, SPEDYCJI I LOGISTYKI 2018

W dniu 23 marca 2018 roku uczniowie naszej szkoły wspólnie z uczniami Gimnazjum ze Szczuczyna uczestniczyli w Targach Logistyki w Nadarzynie. Międzynarodowe Targi Transportu, Spedycji i Logistyki (MT TSL) to spotkanie biznesowe firm produkcyjnych i sieci handlowych z przedsiębiorcami z branży transportu i komunikacji z Europy Środkowej. To miejsce premier pojazdów, a także prezentacji szerokiej oferty branży transportu, spedycji i logistyki. Imprezie towarzyszyły liczne konferencje spotkania biznesowe w specjalnej strefie Business Caffe i konkurs “Profesjonalni Kierowcy”.

Dziękujemy Radzie Rodziców ZS w Szczuczynie, Zarządowi Powiatu Grajewskiego za sfinansowanie naszego wyjazdu.

Imieniny Marszałka

W dniu 22 marca 2018 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość poświęcona patronowi szkoły z udziałem Gimnazjalistów ze Szczuczyna i Wąsosza. Uroczystość uświetniły pięknym śpiewem uczennice z Publicznego Gimnazjum oraz uczennica ze Szkoły Podstawowe w Szczuczynie. Bardzo dziękujemy Pani Dyrektor Ewie Grunwald i Panu Dyrektorowi Jackowi Jaworowskiemu za umożliwienie udziału gimnazjalistów w tej uroczystości.
Dzień Wiosny

dniu 21 marca w ramach obchodów Pierwszego Dnia Wiosny Samorząd Szkolny pod kierunkiem p. Łukasza Kowalskiego przygotował wiele ciekawych atrakcji dla uczniów naszej szkoły.Targi edukacyjno-zawodowe w Łomży

Dnia 28 lutego 2018 r. odbyła się III Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych w Łomży. Naszą szkołę reprezentowali nauczyciele przedmiotów zawodowych: Pan Krzysztof Jabłoński i Pan Marek Konopka oraz uczniowie kl. IV Technikum: Michał Balejko i Kamil Rydzewski. Były to targi zorganizowane w ramach projektu „DOBRY ZAWÓD – FAJNE ŻYCIE – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”. 

Zespół Szkól w Szczuczynie
19-230 Szczuczyn, ul. Szczuki 1
tel: 086 272 50 12, fax: 086 273 52 86
e-mail: zswszczuczynie@op.pl