Piątek, 20 października 2017
Imieniny: Ireny, Jana

licznik odwiedzin: 1686817

Dni wolne w roku szk. 2016/2017

ZARZĄDZENIE NR 11/2016

Dyrektora Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie
z dnia 12 września 2016 roku
w sprawie organizacji roku szkolnego 2016/2017

Działając w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 186, poz. 1245) ustalam w roku szkolnym 2016/2017 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

1. 14 października 2016 r. – piątek

2. 31 października 2016 r. – poniedziałek

3.   02 maja 2017 r. – wtorek

4. 04 maja 2017 r. – czwartek

5.   05 maja 2017 r. – piątek

6. 08 maja 2017 r. – poniedziałek

7.   16 czerwca 2017 r. – piątek

8. dzień wolny  z przeznaczeniem na zjazd szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (termin do ustalenia)

9. dwa dni (w razie potrzeby na egzaminy zewnętrzne)

Ustalone dni nie są dniami wolnymi od pracy dla nauczycieli.


 

Zespół Szkól w Szczuczynie
19-230 Szczuczyn, ul. Szczuki 1
tel: 086 272 50 12, fax: 086 273 52 86
e-mail: zswszczuczynie@op.pl